Home

Woonzorgcentrum Heemzicht is een zelfstandige organisatie. Het heeft een algemene signatuur en kent daardoor geen binding met enige maatschappelijke of religieuze organisatie of stroming. Heemzicht is door de recente verbouwing met recht een centrum voor wonen, welzijn en zorg. Heemzicht biedt verschillende vormen van “zorg”:

  • groepswonen
  • wonen met zorg
  • thuiszorg (persoonlijke ondersteuning en verpleegkundige interventies)
  • kortdurende opname
  • huishoudelijke ondersteuning
  • begeleiding
  • dagverzorging- en besteding
  • maaltijdservice
  • restaurant

In onze Informatiebrochure kunt u meer informatie vinden. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op. Kijk bij Contact voor de contactgegevens.

Vergelijk ons op KiesvoorjeZorg.nl

 

Vergelijk nu!

Doelgroep, missie en visie van Heemzicht

De doelgroep van Heemzicht is iedere inwoner van de gemeente Korendijk met een vraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Voor de woonvormen (binnen de muren van Heemzicht) wonen met zorg en groepswonen is een leeftijdsgrens van 55 jaar en ouder.

Missie

Heemzicht begeleidt en ondersteunt cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij de cliënt centraal staat, en daarbij de eigen regie heeft over de kwaliteit van leven.

Visie

Heemzicht organiseert vanuit de vraag en de behoefte van de cliënt op het gebied van wonen, welzijn en zorg een professioneel niveau van activiteiten en diensten om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

De cliëntenraad in Heemzicht

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen moeten zorginstellingen een cliëntenraad hebben. Zo’n raad vertegenwoordigt alle cliënten van Heemzicht, dus ook de cliënten die thuiszorg of huishoudelijke hulp ontvangen. Binnen Heemzicht is een cliëntenraad actief, maar in de afgelopen periode zijn er helaas vacatures ontstaan. Voor een goed functionerende organisatie is het van groot belang dat er een goede cliëntenraad is.

Wie kan lid worden van de cliëntenraad?

Iedere cliënt van Heemzicht komt voor de cliëntenraad in aanmerking. Zij kunnen inbreng leveren vanuit eigen ervaring. In de praktijk is het lang niet altijd mogelijk om cliënten te vinden, die willen of kunnen meedoen in de cliëntenraad. Dat is jammer, maar het is wel mogelijk dat zij worden vertegenwoordigd door anderen, bijvoorbeeld door een familielid of een vrijwilliger.

De bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei onderwerpen waarvoor Heemzicht verantwoordelijk is en die voor de cliënten van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan de kwaliteit van de zorgverlening, de maaltijden, de klachtenregeling enzovoorts. De Wet Medezeggenschap noemt een lange lijst van onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. Er is dus sprake van wettelijke bevoegdheden.

Belangen

Het belangrijkste doel van de cliëntenraad is opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Heemzicht. Eén van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is nagaan wat cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening. De leden van de cliëntenraad moeten door contacten met cliënten achterhalen of zij tevreden zijn over de zorg en de diensten. Ze gaan ook na of er klachten of problemen zijn en hoe die moeten worden opgelost, maar de cliëntenraad is geen klachtencommissie.

Overleg

De informatie die de cliëntenraad krijgt van verschillende cliënten, komt onder meer aan de orde in het overleg dat de raad regelmatig heeft met de directeur. Het overleg tussen de raad en de directeur is een belangrijke manier om regelmatig na te gaan hoe Heemzicht ervoor staat en wat er eventueel anders moet.

Adviesrecht

De cliëntenraad is er echter niet alleen om de directeur op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. De cliëntenraad geeft ook zijn mening over en adviseert bij tal van zaken zoals een belangrijke verandering van de huisregels. De cliëntenraad praat en beslist dus mee bij allerlei zaken die voor bewoners en cliënten van belang zijn.

Meer informatie over de cliëntenraad in het algemeen kunt u vinden op de website www.loc.nl.

Voor meer informatie over de cliëntenraad in Heemzicht en/of aanmelden kunt u contact opnemen met de secretaris van de cliëntenraad Lenie de Haas, he.dehaas@upcmail.nl.

Ervaringen van cliënten

Zoals hierboven al aangegeven staat de cliënt centraal. Erg belangrijk is dan ook de ervaringen van de cliënten. De afgelopen tijd hebben wij de volgende ervaringen te horen gekregen:

“Ja, ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Het verzorgende en huishoudelijke personeel hebben veel aandacht voor me en ze werken heel hard.”

“Hoe bevalt het u in Heemzicht?
Heel goed hoor!”

“Ik heb het hier in het verzorgingshuis heel erg naar mijn zin. Het eten is fantastisch en alle mensen zijn lief. Hier zijn ze veel vriendelijker dan op Voorne Putten.”

“Ik ben hier gekomen voor een tijdelijk verblijf en heb toen een woning toegewezen gekregen. Daar was ik reuze blij mee. Ik ben overdag in de huiskamer van Heemzicht, vind dat heel gezellig en over het eten daar, ben ik heel tevreden.”

“Ik heb het prima naar mijn zin. Het is hier hartstikke goed. Ik word prima behandeld, iedereen is goed voor me.”

“Ik kan natuurlijk niet vergelijken, maar nee, het bevalt me hier goed. Er wordt hier heel veel voor de bewoners gedaan en er valt ook veel voor de bewoners te doen. Naar mijn mening moet je overal naar toe gaan en overal aan mee doen.”

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Kijk voor contactgegevens bij Contact.