Maatregelen als gevolg van het coronavirus

Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard sluiten tijdelijk locaties voor bezoekers

De drie grootste zorgorganisaties van het eiland hebben besloten om tijdelijk hun zorglocaties voorlopig voor bezoekers van buitenaf te sluiten met ingang van donderdag 19 maart 2020 om 15:00 uur. Deze maatregel wordt genomen om de cliënten zo goed mogelijk te beschermen en de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken.

We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en dat dit veel emotie kan oproepen. We nemen deze maatregel mede op advies van RIVM, GGD en brancheorganisaties in samenspraak met de gemeente Hoeksche Waard.

Bezoekregeling vervalt

De huidige bezoekersregeling van één en dezelfde bezoeker per client per dag komt hiermee te vervallen. Dat betekent dat Familie, mantelzorgers en andere naasten tijdelijk niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij cliënten.

Maatwerk

Per cliënt zal worden bekeken hoe we deze situatie zo draaglijk mogelijk kunnen maken. Voor cliënten in de terminale fase wordt in overleg met de contactverzorgende uiteraard een uitzondering gemaakt.

Sluis bij hoofdingang

In overleg met de contactverzorgende kunnen er zaken als wasgoed, boodschappen en dergelijke voor de cliënt in de sluis bij de hoofdingang worden neergezet op een afgesproken tijdstip met vermelding van de naam van de client en appartementnummer. Heemzicht zorgt ervoor dat het bij de client terechtkomt.

Vragen?

De contactverzorgende en/of de coördinator van de afdeling is het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom de cliëntenzorg. Andere vragen kunnen worden gesteld aan het coronabewakingsteam via info@heemzicht.nl.

 

Huishoudelijke ondersteuning anders ingezet

Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard vinden het belangrijk om medewerkers in te kunnen zetten waar ze het hardst nodig zijn en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat cliënten en medewerkers zo min mogelijk risico lopen op besmetting met het coronavirus. In gesprek met gemeente Hoeksche Waard krijgen zorgaanbieders ruimte voor deze voorzorgsmaatregelen. Dit betekent dat we onder andere de huishoudelijke ondersteuning tijdelijk anders inrichten, zodat we de huishoudelijk medewerkers tijdens de coronacrisis op een andere manier in kunnen zetten.

Alle thuiszorgcliënten die via de gemeentelijke Wmo-regeling een vorm van huishoudelijke ondersteuning hebben, worden door hun eigen zorgaanbieder gebeld om te kijken wat er mogelijk is. Met andere woorden: we bespreken persoonlijk waar we hulp tijdelijk kunnen verminderen en/of stoppen. Daar ontstaat voor ons de ruimte om eventuele vrijgekomen zorgcapaciteit elders in onze organisaties te benutten. Zo waarborgen wij gedurende deze coronacrisis dat de echt noodzakelijke zorg steeds op peil blijft en beheersen we de besmettingsrisico’s beter. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het alleen gaat om het tijdelijk verminderen of stoppen van huishoudelijke ondersteuning. De thuiszorg (wijkverpleging) blijft vooralsnog ongewijzigd.

We realiseren ons dat het tijdelijk op een andere manier inzetten van onze huishoudelijk medewerkers een beroep doet op familie en mantelzorgers van Wmo-cliënten. Daarom wijzen wij graag nog op mooie initiatieven als die van Welzijn HW, waarbij vraag en aanbod van hulp op elkaar wordt afgestemd en ook op de veelgestelde vragen die Mantelzorg Nederland heeft opgesteld speciaal voor mantelzorgers. Bovendien blijven Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard het eerste aanspreekpunt voor hun cliënten voor hulpvragen.

 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig tijdens de coronacrisis? Boodschappen, een praatje of iets anders? Dan zijn er mensen in uw buurt die u willen helpen. Kijk op de site van Welzijn HW voor een overzicht van mensen die iets voor u kunnen doen.
https://www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis
Mocht u zelf hulp willen bieden of een inwonersinitiatief aan het opzetten zijn in de strijd tegen corona? Bel dan met 088-7308900.
Welzijn HW ondersteunt u hierbij graag.

Mantelzorgen en het coronavirus

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Raadpleeg voor veel gestelde vragen de website van Mantelzorg Nederland. https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus

Heemzicht, Alerimus en Zorgwaard complimenteren de Hoeksche Waard

De bestuurders van de grootste drie Verzorgings-, Verplegings- en Thuiszorgorganisaties van de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een column geschreven in nieuwsmedium Het Kompas. Op deze manier willen zij alle Hoeksche Waarders een groot compliment maken voor de saamhorigheid tijdens deze coronacrisis.

‘Het is overweldigend hoe wij vanuit de hele Hoeksche Waard steunbetuigingen en helpende handen aangereikt krijgen. Wij zijn dankbaar voor zoveel flexibiliteit en verbondenheid, zowel binnen als buiten onze organisaties. Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld medewerkers die gewend waren op een bepaalde afdeling te werken, zich nu met veel passie verdienstelijk maken op een hele andere plek met soms ook hele andere werkzaamheden. Ook onze cliënten, hun mantelzorgers en onze vrijwilligers laten hun vermogen tot flexibiliteit zien. Wat bijzonder hoe zij om weten te gaan met deze nieuwe werkelijkheid en hoe zij er het beste van maken. Ook zijn de vele inwonersinitiatieven ronduit hartverwarmend. Dit alles bij elkaar is een groot compliment waard’, aldus de bestuurders Trix van Os (Alerimus) en Arie Kamerling (Heemzicht) en Nico de Pijper (Zorgwaard).

Wilt u de column in Het Kompas lezen? Klikt u dan hier.

 

Zorgaanbieders in de Hoeksche Waard werken samen in thuiszorgteam voor coronapatiënten

 Vanwege het coronavirus (Covid19 pandemie) nemen wij als zorgaanbieder maatregelen om de kans op besmetting voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. We zijn daarom, samen met 3 andere zorgaanbieders, gestart met een speciaal Covidteam. Thuiszorgcliënten die besmet zijn met het coronavirus of waar een sterk vermoeden is van besmetting, krijgen thuiszorg van dit team.

Wie krijgen zorg van het Covidteam?

Alle thuiszorgcliënten van de Hoeksche Waard die positief getest zijn op het coronavirus krijgen zorg geleverd door medewerkers van het Covidteam. Ook thuiszorgcliënten, waarbij sprake is van een sterk vermoeden van besmetting en waarbij een test afgenomen is, worden in afwachting van de uitslag, ingedeeld in de zogenoemde Covid-route.

Hoe werkt het Covidteam?

In het Covidteam werken 15 verpleegkundigen. De medewerkers van het team werken alleen in dit team om zo de kans op besmetting bij andere cliënten te voorkomen. Het team levert in drie diensten (overdag, avond en in noodgevallen ‘s nachts) de benodigde thuiszorg. Hierbij maken zij gebruik van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

De verpleegkundigen van het Covidteam zetten we in bij de thuiszorgcliënten van Alerimus, Careyn, Heemzicht en Zorgwaard. Cliënten van het Covidteam kunnen dus zorg krijgen van een verpleegkundige van een andere zorgorganisatie, dan zij gewend zijn.

Thuis in de Kern

In de Hoeksche Waard werken diverse partners in wonen, welzijn en zorg samen onder de paraplu van Thuis in de Kern. Het opzetten van het Covidteam is hier een mooi voorbeeld van. Alerimus, Careyn, Heemzicht en Zorgwaard werken op een uniforme manier samen om de inwoners in de Hoeksche Waard de meest passende zorg te verlenen in de bijzondere situatie, waarin we vanwege de coronamaatregelen zitten. De partners zijn trots op de oprichting van het Covidteam en geven in de toekomst graag een vervolg aan deze samenwerking. Samen staan we sterker, dan ieder voor zich.

 

100 Hoeksche Waarders met een zorgvraag krijgen binnenkort digitaal zorg (beeldzorg) aangeboden

Het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die hiervoor uitgeroepen zijn, zetten de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. Samen met de samenwerkende organisaties van Thuis in de Kern: Alerimus, Careyn, Heemzicht, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en gemeente Hoeksche Waard) gaan we daarom, daar waar mogelijk, zorg op afstand bieden. Een spoedbestelling van (om te beginnen) 100 tablets specifiek voor ouderen (Compaan genaamd) is gedaan. De komende weken starten we met het inzetten van de Compaan tablet bij ouderen.

Beeldzorg en beeldcontact

Met de Compaan tablet kan eenvoudig beeldzorg en beeldcontact geleverd worden. Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en afgestemd worden over het verloop van behandelingen.

Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen visite kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien.

Wat is de Compaan tablet?

De Compaan tablet biedt deze digitale vorm van zorg en aandacht op eenvoudige wijze en in een veilige digitale omgeving aan. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van tablets.

Naast beeldzorg en beeldcontact bevat de tablet ook andere functionaliteiten; interactieve spelletjes, een fotogalerij en een wekelijkse bingo voor alle Compaan gebruikers.

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders en Welzijn HW inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaan tablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en Welzijn HW, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de tablets over 2 tot 4 weken in gebruik. In de tussentijd worden de organisaties intern ingericht op deze manier van zorg verlenen.

 

Eerste Compaan in gebruik

 Mevrouw Becker ontvangt eerste Compaan tablet

Het coronavirus en de maatregelen die hierop volgen, zetten de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. De samenwerkende organisaties van Thuis in de Kern (Alerimus, Careyn, Heemzicht, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en gemeente Hoeksche Waard) bieden daarom sinds kort zorg-op-afstand. Dit doen zij met de Compaan. Een tablet die specifiek voor ouderen is.

Het inzetten van beeldcontact is een vervolgproject binnen het programma Slim Langer Thuis.

Eerste tablet in gebruik
Mevrouw Becker (Oud-Beijerland) heeft, als eerste thuiszorgcliënt van Zorgwaard, de Compaan ontvangen. Door corona ziet zij haar familie, buren etc. minder en hierdoor voelt zij zich soms eenzaam. De Compaan is voor haar een echte uitkomst. Ze kan nu beeldbellen met haar dochter, schoonzoon en (achter)kleinkinderen. Ze kan spelletjes spelen, foto’s kijken, berichtjes sturen en ontvangen. Ook heeft zij via de Compaan een directe hulplijn met haar zorgverleners op de dagen dat zij niet bij haar langskomen. Haar medicijngebruik wordt dan gecontroleerd en er wordt besproken hoe het met haar gaat die dag.

Mevrouw Becker is erg blij met haar Compaan. ‘Ik maak snel en eenvoudig contact met mijn familie. We beeldbellen met elkaar. Dat is veel leuker dan gewoon bellen, want zo kan ik hen gewoon zien. En we spelen spelletjes met elkaar, dat is echt heel gezellig.’

100 tablets

De afgelopen week hebben ook al een aantal cliënten van Careyn en Alerimus de Compaan gekregen. Cliënten van Heemzicht volgen nog. In totaal krijgen 100 inwoners van de Hoeksche Waard de komende tijd de Compaan.

Met de Compaan houden we contact met hen, kunnen we eenzaamheid tegengaan en sociale controle behouden. Ook kan het fysieke zorgmomenten (deels) vervangen. Zo hebben we bijvoorbeeld beeldzorgcontact voor de controle van medicatie.

Daarnaast ontlast de Compaan ook de mantelzorgers van de cliënten, omdat zij eenvoudiger en op afstand beeldcontact kunnen houden met hun naasten.

Activiteiten kalender heemzicht

Er zijn momenteel geen ingeplande activiteiten

Ervaringen op Zorgkaart Nederland

Zoals hierboven al aangegeven staat de cliënt centraal. Erg belangrijk is dan ook de ervaringen van de cliënten. De afgelopen tijd hebben wij de volgende ervaringen te horen gekregen:

“Woonzorgcentrum Heemzicht ervaren wij als een kleinschalige voorziening , waar
alle personeelsleden respectvol, vriendelijk en niet-afstandelijk omgaan met de
bewoners. De kwaliteit van verzorging en eten is prima.”

“Gastvrij, laagdrempelig en veel voorzieningen.”