Ontwikkelingen coronavirus

Bezoekregelling

Om de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers te borgen zijn deze maatregelen nog wel van kracht:

  • Er is geen beperking in het aantal en de duur van de bezoekmomenten. In verband met de afstandsregel mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk in het appartement zijn.
  • Voor het bezoek hoeft geen afspraak te worden gemaakt.
  • Het bezoek registreert zich door middel van een registratielijst dat aanwezig is in het appartement. Dit formulier is belangrijk bij een bron- en contactonderzoek bij een mogelijke besmetting met het coronavirus.
  • Het bezoek hoeft geen mondkapje meer te dragen, maar moet wel 1,5 meter afstand houden.
  • Het wisselen van de was en het afgeven van presentjes vindt plaats tijdens het bezoekmoment en niet meer in de sluis bij de voordeur van Heemzicht.
  • Cliënten mogen Heemzicht verlaten voor een wandeling, boodschap of familiebezoek, maar drukke plekken moeten worden vermeden.

Basismaatregelen blijven van kracht

De afgelopen weken nemen de coronabesmettingen in Nederland weer toe. Het blijft voor iedereen belangrijk om zich aan de basisregels te houden.

Regels voor hygiëne

Was vaak uw handen:
– 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
– voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
– Was daarna uw handen.
• Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
– Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft.
– Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
– Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Wanneer niet naar Heemzicht komen?
Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om niet naar Heemzicht te komen in de volgende gevallen:
• Heeft u in de afgelopen 24 uur klachten gehad van hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten?
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
• Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
• Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waar het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Dagbesteding

Vanaf 15 juni wordt een begin gemaakt met hervatting van de dagbesteding binnen Heemzicht. Alle cliënten met een indicatie dagbesteding van de WMO worden telefonisch benaderd om afspraken te maken over het aantal dagen of dagdelen.

Huishoudelijke ondersteuning

Vanaf 1 juli wordt de huishoudelijke ondersteuning bij de cliënten thuis zoveel als mogelijk weer geleverd. In de week voorafgaand aan 1 juli worden alle cliënten telefonisch benaderd om afspraken te maken.

Verruiming activiteiten binnen Heemzicht

De eerste gezamenlijke activiteiten zijn op beperkte schaal weer gestart in de serre. Uiteraard met inachtneming van de RIVM regels zoals anderhalve meter afstand. In overleg tussen cliënten en de welzijnsmedewerkers worden afspraken gemaakt wie aan welke activiteiten mee kunnen doen. Wij houden daarbij zoveel als mogelijk is rekening met de wensen van de cliënten.

Nieuwe bewoners welkom

Na een tijdelijke opnamestop in de coronaperiode hebben afgelopen weken weer nieuwe bewoners een appartement betrokken in Heemzicht. Wij heten iedereen van harte welkom en zullen u de vertrouwde zorg leveren zoals u dat van Heemzicht mag verwachten.

Medegebruikers in Heemzicht en restaurant “Eten bij Oma”

Als er geen coronabesmetting is in Heemzicht, zijn vanaf 1 augustus 2020 medegebruikers,
zoals de huisarts, diëtiste en fysiotherapeut weer welkom. Het restaurant “Eten bij Oma” zal
vanaf 1 september 2020 weer toegankelijk zijn voor externe gasten. Bewoners van
Heemzicht kunnen al gebruik maken van het restaurant.

Compaan

Wat is de Compaan tablet?

De Compaan tablet biedt deze digitale vorm van zorg en aandacht op eenvoudige wijze en in een veilige digitale omgeving aan. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van tablets.

Naast beeldzorg en beeldcontact bevat de tablet ook andere functionaliteiten; interactieve spelletjes, een fotogalerij en een wekelijkse bingo voor alle Compaan gebruikers.

Beeldzorg en beeldcontact

Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en afgestemd worden over het verloop van behandelingen.

Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen of beperkt visite kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien.

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders en Welzijn HW inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaan tablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en Welzijn HW, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Mantelzorgen en het coronavirus

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Raadpleeg voor veel gestelde vragen de website van Mantelzorg Nederland. https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus

Activiteiten kalender heemzicht

Er zijn momenteel geen ingeplande activiteiten

Ervaringen op Zorgkaart Nederland

Zoals hierboven al aangegeven staat de cliënt centraal. Erg belangrijk is dan ook de ervaringen van de cliënten. De afgelopen tijd hebben wij de volgende ervaringen te horen gekregen:

“Woonzorgcentrum Heemzicht ervaren wij als een kleinschalige voorziening , waar
alle personeelsleden respectvol, vriendelijk en niet-afstandelijk omgaan met de
bewoners. De kwaliteit van verzorging en eten is prima.”

“Gastvrij, laagdrempelig en veel voorzieningen.”