Ontwikkelingen coronavirus

Beperkte bezoekregelling

Vanaf 15 juni 2020 is  weer beperkt bezoek in Heemzicht mogelijk. Al is dit wel helaas onder strenge voorwaarden. In de eerste fase is er slechts één vaste bezoeker per cliënt mogelijk. Alle cliënten binnen Heemzicht en de 1e contacpersonen / mantelzorgers hebben per brief informatie ontvangen.

De contactverzorgende en/of de coördinator van de afdeling is het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom de cliëntenzorg. Andere vragen kunnen worden gesteld aan het coronabewakingsteam via info@heemzicht.nl.

Dagbesteding

Vanaf 15 juni wordt een begin gemaakt met hervatting van de dagbesteding binnen Heemzicht. Alle cliënten met een indicatie dagbesteding van de WMO worden telefonisch benaderd om afspraken te maken over het aantal dagen of dagdelen.

Huishoudelijke ondersteuning

Vanaf 1 juli wordt de huishoudelijke ondersteuning bij de cliënten thuis zoveel als mogelijk weer geleverd. In de week voorafgaand aan 1 juli worden alle cliënten telefonisch benaderd om afspraken te maken.

Verruiming activiteiten binnen Heemzicht

De eerste gezamenlijke activiteiten zijn op beperkte schaal weer gestart in de serre. Uiteraard met inachtneming van de RIVM regels zoals anderhalve meter afstand. In overleg tussen cliënten en de welzijnsmedewerkers worden afspraken gemaakt wie aan welke activiteiten mee kunnen doen. Wij houden daarbij zoveel als mogelijk is rekening met de wensen van de cliënten.

Nieuwe bewoners welkom

Na een tijdelijke opnamestop in de coronaperiode hebben afgelopen weken weer nieuwe bewoners een appartement betrokken in Heemzicht. Wij heten iedereen van harte welkom en zullen u de vertrouwde zorg leveren zoals u dat van Heemzicht mag verwachten.

Compaan

Wat is de Compaan tablet?

De Compaan tablet biedt deze digitale vorm van zorg en aandacht op eenvoudige wijze en in een veilige digitale omgeving aan. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van tablets.

Naast beeldzorg en beeldcontact bevat de tablet ook andere functionaliteiten; interactieve spelletjes, een fotogalerij en een wekelijkse bingo voor alle Compaan gebruikers.

Beeldzorg en beeldcontact

Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en afgestemd worden over het verloop van behandelingen.

Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen of beperkt visite kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien.

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders en Welzijn HW inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaan tablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en Welzijn HW, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Mantelzorgen en het coronavirus

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Raadpleeg voor veel gestelde vragen de website van Mantelzorg Nederland. https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus

Activiteiten kalender heemzicht

Er zijn momenteel geen ingeplande activiteiten

Ervaringen op Zorgkaart Nederland

Zoals hierboven al aangegeven staat de cliënt centraal. Erg belangrijk is dan ook de ervaringen van de cliënten. De afgelopen tijd hebben wij de volgende ervaringen te horen gekregen:

“Woonzorgcentrum Heemzicht ervaren wij als een kleinschalige voorziening , waar
alle personeelsleden respectvol, vriendelijk en niet-afstandelijk omgaan met de
bewoners. De kwaliteit van verzorging en eten is prima.”

“Gastvrij, laagdrempelig en veel voorzieningen.”